Podróż sentymentalna… W dniu 4.12.2018r. grupa członków naszego Środowiska uczestniczyła w podróży historycznej zorganizowanej po północno-zachodnim Wołyniu na Ukrainie. W większości to ludzie młodzi, którzy jako potomkowie kombatantów kultywują pamięć o dokonaniach wojennych swoich przodków. Jechaliśmy szlakiem walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i Korpusu Ochrony Pogranicza toczonych na obszarze od Jagodzina do Szacka. Inicjatywa nie była przypadkowa ponieważ na tym odcinku pomimo różnic czasowych szlaki bitewne w sensie taktycznym na siebie…
W dn. 20.10.2018r. członkowie i sympatycy Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK uczestniczyli w podróży patriotyczno-religijnej na Ukrainę. Odwiedziliśmy cmentarz w Rymaczach, na którym znajdują się kwatery poległych w kwietniu 1944r. żołnierzy dywizji. Wyjazd odbył się w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych i miał na celu uczczenie pamięci poległych żołnierzy oraz spoczywających na cmentarzu ówczesnych mieszkańców okolicznych miejscowości. Kilka dni przed oficjalnymi uroczystościami kilkunastoosobowa grupa członków środowiska przeprowadziła prace…
W dniu 06.09.2018 roku w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Chełmskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. W pierwszej części tzw. sprawozdawczej, ustępujący prezes złożył sprawozdanie z działalności statutowo-organizacyjnej za minioną kadencję 2015-2018. Komisja Rewizyjna natomiast podsumowała całokształt pracy, w tym gospodarkę finansową koła oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie całemu Zarządowi absolutorium, które jednomyślnie zostało przyjęte przez Walne Zebranie. W drugiej…
W dniu 10.07.2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie odbył się XXXIX Zjazd Delegatów Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Chełmskie Środowisko reprezentowali: Prezes Jan Markowski, delegat z urzędu oraz troje pozostałych delegatów, Józefa Łukaszewska, Mariusz Knap i Mariusz Pochylczuk, jako uprawnieni do wyboru władz Okręgu. Ponadto w Zjeździe wzięli udział także inni przedstawiciele naszego środowiska – bez prawa wybierania – w składzie której znajdował się kombatant por. Eugeniusz…
Strona 1 z 6