OBCHODY 105 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.

J. Piłsudski 

Oficjalnie 11 listopada stał się świętem państwowym w 1937 roku na mocy ustawy o Święcie Niepodległości dla upamiętnienia jej odzyskania przez Polskę po 123 latach zaborów. To jest uroczysty dzień, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny. 

Pomimo mocno skąpanego w deszczu miasta, mieszkańcy Chełma licznie uczestniczyli w uroczyści świętowania 105 rocznicy  odzyskania przez Naszą Ojczyznę Niepodległośći. Tym bardziej, że obchody znowu powróciły na –  jakże ulubiony przez chełmian – zrewitalizowany w nowej formule Plac Łuczkowskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. chełmska europosłanka Beata Mazurek, chełmscy posłowie Anna Dąbrowska-Banaszek i Krzysztof Grabczuk, prezydent Chełma Jakub Banaszek, chełmscy radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych i kombatanckich oraz delegacje chełmskich instytucji i szkół. Nie zabrakło tutaj przedstawicieli także naszego Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej  Dywizji Piechoty AK z jego prezesem Janem Markowskim na czele. Świętowanie rozpoczęto o godz. 9.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice Narodzenia NMP w Chełmie. Po mszy, o godz. 10.00 główne uroczystości rocznicowe przeniosły się na już wspomniany Plac dr E. Łuczkowskiego i przebiegały zgodnie z ceremoniałem wojskowym, który objął m.in. takie elementy jak złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości  dowódcy 19.ChBZ  ppłk Jackowi Chmielewskiemu, Apel Poległych, Salwa Honorowa, wręczenie żołnierzom odznaczeń, awansów i wyróżnień. W tym miejscu Delegacja Chełmskiego Środowiska w składzie Jan Markowski, Stanisław Łukaszewski i Andrzej Owczarek  złożyła wieniec pod Pomnikiem Niepodległości. Obchody zakończyła defilada wojskowa. Po niej nastąpiła  część artystyczna, przebiegająca w podniosłej i patriotycznej oprawie.

Mariusz Knap – sekretarz zarządu