Z początkiem nowego roku zostały wręczone honorowe odznaki 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Przyznane zostały one dla osób wspierających działalność Chełmskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Wśród odznaczonych nie zabrakło funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy od wielu lat wspomagają nasze środowisko.
W sobotę, 1 października 2011 r., w Wytycznie przy Kopcu Chwały odbyły się uroczyste obchody 72 rocznicy bitwy pod Wytycznem. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się wyjątkowo w Zbereżu, gdzie nastąpiło nadanie Placówce SG w Zbereżu imienia generała Wilhelma Orlik-Rückemanna. W uroczystym odsłonięciu tablicy, upamiętniającej to wydarzenie uczestniczyli, wnuk generała oraz jego syn. Następnie uroczystości przeniosły się do Wytyczna i tam Mszą Świętą na Kopcu Chwały, kontynuowano dalszą ich część. Na miejscu…
Dnia 17.09.2011 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich. Pomnik wzniesiony staraniem Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” na skwerze w miejscu Krzyża Wołyńskiego przy Al. Piłsudskiego w Chełmie przedstawia stojącą w płomieniach matkę, trzymającą w ramionach dziecko. Widnieje na nim motto: „JEŻELI MY ZAPOMNIMY O NICH TY BOŻE ZAPOMNIJ O NAS”.
Budujemy przyszłość pamiętając o przyszłości, kto nie zna przeszłości, ten nie ma przyszłości.W dniu 18.05.20lir o godz. lOoo odbyły się w Chełmie obchody 20 rocznicy utworzenia Straży Granicznej RP. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele garnizonowym, celebrowaną przez wielu duchownych, następnie zasadnicze uroczystości odbyły się na placu Łuczkowskiego . W ramach obowiązującego ceremoniału Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK został wręczony zgodny z obowiązującymi przepisami…
Strona 7 z 7