Chełmskie obchody 80 rocznicy ludobójstwa na ludności polskiej Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

         W dniu 11.07.2023r o godz. 10.30 jako Środowisko aktywnie uczestniczyliśmy   w chełmskich obchodach 80 rocznicy ludobójstwa na ludności polskiej dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w lipcu 1943r na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Obchody zorganizowało miejscowe Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” przy udziale władz samorządowych miasta Chełm . Przypomnieć należy, że jako prezes Środowiska byłem jednym z inicjatorów powstania tego stowarzyszenia, a następnie budowy pomnika tzw. „Piety” ku pamięci Polaków pomordowanych na Wołyniu i Galicji Wschodniej. Na nasz wniosek skwerowi na którym stoi „Wołyńska Pieta” nadano imię 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

         Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.30 mszą świętą w intencji ofiar tamtych tragicznych wydarzeń odprawioną pod pomnikiem pomordowanych na skwerze im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Po okolicznościowych wystąpieniach jako delegacja złożyliśmy wiązankę kwiatów pod tym pomnikiem. Na tym uroczystości zakończono.

          I tu przypomnieć należy, że dniu 3.06.2023 w ramach obchodów rocznicowych jako Środowisko zorganizowaliśmy podróż patriotyczno-historyczną „Szlakiem walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej na terenie północnej Lubelszczyzny”. W związku z tym należy podziękować komendantowi Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie za udzielenie pomocy w transporcie uczestników podróży.

 

 

Jan Markowski-prezes