Obchody 84 rocznicy bitwy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z bolszewikami pod Wytycznem

           Nasza zbiorowa pamięć o bohaterach, żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza. Jak co roku w dniu 27 września 2023r grupa członków naszego Środowiska wzięła udział w rocznicowych obchodach uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy KOP poległych i zamordowanych w 1939r w bitwie pod Wytycznem. Nasza pamięć o ich bohaterskiej postawie i oddaniu życia w walkach z sowieckim najeźdźcą jest naszym zbiorowym obowiązkiem. Ma to aktualnie szczególny wymiar w tej trudnej rzeczywistości w jakiej dziś się znaleźliśmy. Toczona zaborcza wojna Rosji z Ukrainą na styku za naszą wschodnią granicą ma niewątpliwie negatywny wpływ na naszą dzisiejszą rzeczywistość. Stąd też aktualny i historyczny wymiar tej uroczystości, żyjmy głęboką nadzieją, że podobna historia w przyszłości się nie powtórzy.

Dnia 27.09.2023r                                                               Jan Markowski