27 Wołyńska Dywizja AK postała 76 lat temu , a wydarzenie to było fenomenem na skalę światową. To największy w historii wojen partyzancki związek taktyczny. Liczyła 6500 żołnierzy. Powstała „ jak Feniks z popiołów”. Stwierdzam, że nie jest to nadużycie z mojej strony. Już w czasie pierwszej, sowieckiej okupacji w latach 1939-1941r żywioł polski na Wołyniu został poddany brutalnej eksterminacji. To między innymi cztery deportacje najbardziej aktywnych Polaków na Syberię i do Kazachstanu. To przymusowe zakładanie kołchozów, a zarazem planowa likwidacja polskiej inteligencji. W wyniku infiltracji przez NKWD pierwsza konspiracja na Wołyniu ulega rozproszeniu i zagładzie. Nie udaje się akcja pod kryptonimem „Wachlarz”. W czasie drugiej okupacji nie było lepiej. Po napaści na Związek Sowiecki hitlerowcy przy pomocy ukraińskiej policji masowo wyłapują i wywożą na roboty do Niemiec polską młodzież. Całukowicie unicestwiają ludność pochodzenia żydowskiego. Rok 1943 i później to realizacja opętańczej ideologii OUN , a w efekcie ludobójstwo na Polakach ze strony Ukraińskiej Powstańczej Armii i tak zwanej „czerni” .W ramach czystek etnicznych tylko na Wołyniu Ukraińcy mordują około 60 tysięcy Polaków. W następstwie tego, oddolnie w większych skupiskach Polaków powstają Samoobrony chronione przez polskich partyzantów i nie tylko. Z racji niemieckiego kordonu na rzece Bug wiedza Komendy Głównej…