„Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”. J. Piłsudski  Oficjalnie 11 listopada stał się świętem państwowym w 1937 roku na mocy ustawy o Święcie Niepodległości dla upamiętnienia jej odzyskania przez Polskę po 123 latach zaborów. To jest uroczysty dzień, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza…
 W dniu 21.10.2023r  prawie trzydziesto osobowa grupa członków i sympatyków naszego Środowiska ,  odbyła podróż  patriotyczno-religijną po miejscach pamięci związanych z walkami 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej na zachodnim Wołyniu.. Nasza  obecność na cmentarzu wojennym w Rymaczach i cmentarzu  parafialnym w Lubomlu związana była z nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych. Pamiętamy o tych Polakach którzy zginęli lub zostali w nieludzki sposób zamordowani w czasie  II wojny światowej, o naszych bliskich…
           Nasza zbiorowa pamięć o bohaterach, żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza. Jak co roku w dniu 27 września 2023r grupa członków naszego Środowiska wzięła udział w rocznicowych obchodach uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy KOP poległych i zamordowanych w 1939r w bitwie pod Wytycznem. Nasza pamięć o ich bohaterskiej postawie i oddaniu życia w walkach z sowieckim najeźdźcą jest naszym zbiorowym obowiązkiem. Ma to aktualnie szczególny wymiar w tej trudnej rzeczywistości w jakiej…
         W dniu 11.07.2023r o godz. 10.30 jako Środowisko aktywnie uczestniczyliśmy   w chełmskich obchodach 80 rocznicy ludobójstwa na ludności polskiej dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w lipcu 1943r na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Obchody zorganizowało miejscowe Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” przy udziale władz samorządowych miasta Chełm . Przypomnieć należy, że jako prezes Środowiska byłem jednym z inicjatorów powstania tego stowarzyszenia, a następnie budowy pomnika tzw. „Piety” ku pamięci Polaków pomordowanych na Wołyniu…
Strona 1 z 11