Pamięć o żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza. W dniu 22 września 2019r. w Sarnach na Wołyniu odbyły się uroczystości o charakterze patriotyczno - religijnym poświęcone pamięci ofiar sowieckiej agresji na Polskę, w tym o pamięci o przelanej krwi przez żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w obronie II Rzeczypospolitej. W uroczystościach uczestniczyła grupa członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, funkcjonariusze Nadbużańskiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Organizatorem uroczystości były miejskie…
W dniu 31.08.2019r na cmentarzu katolickim Ostrówki na Wołyniu odbyły się rocznicowe uroczystości patriotyczno- religijne poświęcone pamięci około tysiąca ofiar ludobójstwa /genocidu/ popełnionego przez UPA w końcu sierpnia 1943r. na Polakach zamieszkałych w miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W uroczystościach zorganizowanych przez dra Leona Popka wzięła udział 30 osobowa grupa uczestników reprezentująca nasze Środowisko. Żałobna msza celebrowana przez ordynariusza diecezji łuckiej księdza biskupa Witalisa Skomarowskiego i towarzyszących mu siedmiu duchownych katolickich zgromadziła kilkaset byłych…
Tegoroczne bardzo gorące lato na początku spowodowało gwałtowny przyrost masy zielonej, również na ziemiach o słabej bonitacji gleby. Następnie w wyniku suszy nastąpiło wysychanie roślinności. Tak też odbyło się na cmentarzach wojennych 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej na Wołyniu. Wykorzystując sprzyjające warunki pogodowe w dniu 27.07.2019r. kilkunasto osobowa grupa członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji dokonała usunięcia pokrycia roślinnego na cmentarzu w Rymaczach. Pozostałe po koszeniu części zielone zostały opryskane środkiem roślino bójczym. Teren naszych prac…
W dniu 13.07.2019r. zgodnie z nakreślonym planem 55 osobowa grupa członków i sympatyków naszego Środowiska odbyła podróż patriotyczno-religijną do miejscowości Kazimirka /dziś Kuzmiwka/ na Wołyniu. Wzięliśmy udział w uroczystościach religijnych związanych z pamięcią o hekatombie, która dotknęła Polaków w latach 1943-1944r. na Wołyniu. Z rąk UPA i tzw. „czerni” zostało w bestialski sposób unicestwionych około 60 tysięcy Bogu ducha winnych Polaków. Uroczystość ku ich pamięci została zorganizowana przez łacińskiego biskupa łuckiego Witalija Skomarowskiego. Był to jeden z wielu…
Strona 1 z 7