W dniu 10.07.2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie odbył się XXXIX Zjazd Delegatów Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Chełmskie Środowisko reprezentowali: Prezes Jan Markowski, delegat z urzędu oraz troje pozostałych delegatów, Józefa Łukaszewska, Mariusz Knap i Mariusz Pochylczuk, jako uprawnieni do wyboru władz Okręgu. Ponadto w Zjeździe wzięli udział także inni przedstawiciele naszego środowiska – bez prawa wybierania – w składzie której znajdował się kombatant por. Eugeniusz…
W symbolicznym dla Polaków miejscu - Kisielinie na Wołyniu w dniu 7.07.2018r odbyły się uroczystości związane z obchodami 75 rocznicy ludobójstwa dokonanego przez UPA na ludności polskiej w 1943r. Organizatorem uroczystości był metropolita łaciński w Łucku ks. biskup Witalij Skomarowski. Podstawowym celem uroczystości było pojednanie obydwu narodów. Podniosłą mszę współ celebrowało trzech biskupów katolickich w asyście wielu duchownych w tym prawosławnych na czele z władyką diecezji włodzimiersko-wołyńskiej. Należy podkreślić, że…
W dniu 21.04.2018r zgodnie z nakreślonym planem, na cmentarzu wojennym 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Rymaczach na Wołyniu odbyły się uroczystości 74 rocznicy bitwy z Niemcami pod Jagodzinem. W uroczystościach uczestniczyli weterani walk o niepodległość, członkowie Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i nasi sympatycy. Uroczystości rozpoczął swoim wystąpieniem prezes Jan Markowski, przypominając historię wydarzeń sprzed 74 lat. Pod przewodnictwem księdza kanclerza Jana Burasa odbyła się…
Tradycyjnie jak co roku, w dniu 17 stycznia 2018r. Chełmskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej wraz z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej uczciło 74 rocznicę powstania 27 WDP AK. W kościele garnizonowym przy ulicy Koszarowej w Chełmie została odprawiona uroczysta msza, którą celebrowali: ksiądz kanclerz Kurii Wołyńskiej prałat Jan Buras, ks. prałat ppłk Witold Mach, nasz kapelan ks. Mirosław Kurjaniuk i ks. ppłk Wiesław Kondraciuk. Po mszy zostały złożone wieńce pod…
Strona 6 z 10