Wizyta w Placówce Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Skryhiczynie

W dniu 13.01.2023r z okazji kolejnej rocznicy powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej grupa członków naszego Środowiska na zaproszenie komendanta gościła w murach Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie. Placówka od lat nosi imię 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, kultywując tradycje bojowe tej zasłużonej w walkach w czasie II wojny światowej największej w historii wojen jednostki partyzanckiej. W czasie spotkania z kadrą w sali tradycji wysłuchaliśmy prelekcji na temat historii jednostki i powojennych losów jej żołnierzy. Zapoznaliśmy się z dorobkiem tej jednostki organizacyjnej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Następnie w pomieszczeniach Straży Pożarnej w Dubience pod patronatem naszego przyjaciela księdza prałata Andrzeja Puzona, zgodnie przyjętą religijną tradycją w rodzinnej atmosferze odbyliśmy spotkanie opłatkowe.

W imieniu uczestników peregrynacji składam serdeczne podziękowania na ręce Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za użyczenie nam środka transportu.

Jan Markowski-prezes