Podróż religijna na Ukrainę w trakcie trwania wojny

 W dniu 21.10.2023r  prawie trzydziesto osobowa grupa członków i sympatyków naszego Środowiska ,  odbyła podróż  patriotyczno-religijną po miejscach pamięci związanych z walkami 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej na zachodnim Wołyniu.. Nasza  obecność na cmentarzu wojennym w Rymaczach i cmentarzu  parafialnym w Lubomlu związana była z nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych. Pamiętamy o tych Polakach którzy zginęli lub zostali w nieludzki sposób zamordowani w czasie  II wojny światowej, o naszych bliskich i rodakach tam spoczywających.  W trakcie  mszy oddaliśmy im należytą cześć.  Nie zapominamy o nic i ich tragicznym losie. W peregrynacji i modlitwie za zmarłych i zamordowanych towarzyszył nam ks.  ppłk Wiesław Kondraciuk .

           Na zakończenie wizyty spotkaliśmy się  z  przedstawicielami Towarzystwa Kultury Polskiej im. Kleofasa Ogińskiego w Lubomlu. To w tych trudnych i tragicznych czasach dzięki ich wysiłkowi i poświęceniu  obydwa cmentarze są utrzymane w należytym porządku.

            Pisząc to, w imieniu uczestników podróży dziękuję tym, którzy umożliwili nam odbycie tej podróży. Szczególne podziękowania kieruję w stronę oficerów Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Chełmie.

 

 

 

Jan Markowski

Prezes                        

Chełm.  23.10.2023r