Kontakt

odznaka


Środowisko Chełmskie Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej


Siedziba - ul. Trubakowska 2 22- 100 Chełm


Prezes Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK oraz wiceprezes Zarządu Okręgu Wołyńskiego AK


mgr Jan Markowski - tel. 506175082

 

Wiceprezesi Zarządu

Stanisław Łukaszewski - tel. 505119204

 

Sekretarz Zarządu


mgr inż. Mariusz Knap - tel.504375579

 

 Skarbnik

Ewa Dąbska - tel. 500124605

 

Członkowie Zarządu

Stanisław Sawosz - tel. 783202553

 


Członkowie Komisji Rewizyjnej

Pani Teresa Brzozowska

Pani Bożena Tokarska

Pani Eugenia Gieruń

 

Prezesi Honorowi

por. AK Eugeniusz Mariański ps. "Kula"