W dniu 31.08.2019r na cmentarzu katolickim Ostrówki na Wołyniu odbyły się rocznicowe uroczystości patriotyczno- religijne poświęcone pamięci około tysiąca ofiar ludobójstwa /genocidu/ popełnionego przez UPA w końcu sierpnia 1943r. na Polakach zamieszkałych w miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W uroczystościach zorganizowanych przez dra Leona Popka wzięła udział 30 osobowa grupa uczestników reprezentująca nasze Środowisko. Żałobna msza celebrowana przez ordynariusza diecezji łuckiej księdza biskupa Witalisa Skomarowskiego i towarzyszących mu siedmiu duchownych katolickich zgromadziła kilkaset byłych…
Tegoroczne bardzo gorące lato na początku spowodowało gwałtowny przyrost masy zielonej, również na ziemiach o słabej bonitacji gleby. Następnie w wyniku suszy nastąpiło wysychanie roślinności. Tak też odbyło się na cmentarzach wojennych 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej na Wołyniu. Wykorzystując sprzyjające warunki pogodowe w dniu 27.07.2019r. kilkunasto osobowa grupa członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji dokonała usunięcia pokrycia roślinnego na cmentarzu w Rymaczach. Pozostałe po koszeniu części zielone zostały opryskane środkiem roślino bójczym. Teren naszych prac…
W dniu 13.07.2019r. zgodnie z nakreślonym planem 55 osobowa grupa członków i sympatyków naszego Środowiska odbyła podróż patriotyczno-religijną do miejscowości Kazimirka /dziś Kuzmiwka/ na Wołyniu. Wzięliśmy udział w uroczystościach religijnych związanych z pamięcią o hekatombie, która dotknęła Polaków w latach 1943-1944r. na Wołyniu. Z rąk UPA i tzw. „czerni” zostało w bestialski sposób unicestwionych około 60 tysięcy Bogu ducha winnych Polaków. Uroczystość ku ich pamięci została zorganizowana przez łacińskiego biskupa łuckiego Witalija Skomarowskiego. Był to jeden z wielu…
W dniu 28.06.2019r w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Teresy z Kalkuty Chełmie z honorami pożegnaliśmy żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej por. Józefa Łukaszewski ego ps. „Czajka”. Został pochowany na kwaterze wołyńskiej cmentarza komunalnego w Chełmie. Mowa pożegnalna Pogrążona w żałobie rodzino, uczestnicy dzisiejszej uroczystości pogrzebowej . Uważam, że my Polacy i obywatele tego państwa powinniśmy się uczyć na nie podważalnych wzorcach, a szczególnie dotyczy to młodego pokolenia.…
Strona 5 z 11