Zgodnie z wcześniej opracowanym planem w dniu 13.09.2015r odbyliśmy podróż patriotyczno-historyczną po Wołyniu. W kościele po garnizonowym Korpusu Ochrony Pogranicza w Sarnach uczestniczyliśmy w uroczystościach rocznicowych poświęconych 76 rocznicy najazdu Rosji Sowieckiej na Polskę, oraz poległym żołnierzom ukraińskim w aktualnie…
W dniu 5 lipca 2014 r. odbyła się podróż patriotyczno-historyczna naszego środowiska do miejsc pamięci narodowej. Odwiedziliśmy Włodzimierz Wołyński, Kisielin, Zimno, Bielin i Piatynie. W wyjeździe uczestniczyło 45 osób.
Chełmskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej jest inicjatorem i realizatorem prac renowacyjnych na cmentarzu wojennym Dywizji w Bielinie k/.Włodzimierza Wołyńskiego. Przy znacznym udziale władz ukraińskich z terenu cmentarza usunęliśmy ponad 30 staiych drzew zagrażających otoczeniu, wykonaliśmy prace…
W nawiązaniu do tradycji corocznych obchodów dnia Wszystkich Świętych, Chełmskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w dniu 26.10.2013r zorganizowało pielgrzymkę do miejsc pamięci narodowej związanych z Dywizją na Wołyniu. Główne uroczystości odbyły się na cmentarzu wojennym w…
Strona 1 z 2