Sarny - lipiec 2012r.

Sarny - lipiec 2012 - wmontowanie tablicy pamiątkowej w hołdzie żołnierzom KOP