Podróż nad Słuczę - maj 2012r.

Wyjazd integracyjny nad rzekę Słuczę.