Oddali honor poległym za niepodległą Ojczyznę na Wołyniu - 26.10.2013r.

W nawiązaniu do tradycji corocznych obchodów dnia Wszystkich Świętych, Chełmskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w dniu 26.10.2013r zorganizowało pielgrzymkę do miejsc pamięci narodowej związanych z Dywizją na Wołyniu. Główne uroczystości odbyły się na cmentarzu wojennym w Zasmykach. Kapelan Środowiska ks. ppłk Mirosław Kurjaniuk wraz z ks. Tadeuszem z Kowla odprawili mszę połową za poległych i jeszcze żyjących żołnierzy Dywizji. Następnie odwiedziliśmy cmentarz w Rymaczach, gdzie założyliśmy wieńce i zapalili znicze. Uroczystości uświetniła chełmska poetka pani Krystyna Igras swoimi wierszami związanymi tematycznie z Wołyniem. Kilka dni przed uroczystością obydwa cmentarze zostały dokładnie posprzątane. Oprócz członków naszego Środowiska w tej podróży religijnej udział wzięli funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej , członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wołynia i Polesia oraz urzędnicy państwowi. Razem ponad 120 osób na trzech środkach transportu. Jednym z zadań naszego Środowiska jest zachowanie ciągłości historycznej dotyczącej Dywizji.
Jan Markowski