Pamiętamy o nekropoliach na Wołyniu - Bielin czerwiec 2014

Chełmskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej jest inicjatorem i realizatorem prac renowacyjnych na cmentarzu wojennym Dywizji w Bielinie k/.Włodzimierza Wołyńskiego. Przy znacznym udziale władz ukraińskich z terenu cmentarza usunęliśmy ponad 30 staiych drzew zagrażających otoczeniu, wykonaliśmy prace betomarskie. W dniu 12.06,2014 roku prawie 30 osobowa grupa naszych członków i funkcjonariuszy Straży Granicznej dokonała koniecznych prac renowacyjnych i porządkowy cli. Cmentarz uzyskał nowe obiicze i wygiąd na miarę nowych czasów. Członkowie Chełmskiego Środowiska Żołnierzy tej Dywizji opiekują się jeszcze cmentarzami wojennymi w Rymaczacn i Binducze. Wymienione cmentarze są zadbane, znajdują się w dobrym stanie technicznym i estetycznym.