Podróż patriotyczna po Wołyniu - 13.09.2015 r.

Zgodnie z wcześniej opracowanym planem w dniu 13.09.2015r odbyliśmy podróż patriotyczno-historyczną po Wołyniu. W kościele po garnizonowym Korpusu Ochrony Pogranicza w Sarnach uczestniczyliśmy w uroczystościach rocznicowych poświęconych 76 rocznicy najazdu Rosji Sowieckiej na Polskę, oraz poległym żołnierzom ukraińskim w aktualnie prowadzonej akcji antyterrorystycznej w obwodach ługańskim i donieckim. Mszę świętą celebrował łucki biskup diecezjalny Witalij Skomarowski i podlegli mu księża. Uroczystości uświetniły okolicznościowe wystąpienia oficerów jak i ukraińskiego samorządu i miejscowej Polonii. Po mszy złożyliśmy wieńce pod pamiątkowymi tablicami poświęconymi pamięci poległym i pomordowanym żołnierzom KOP i generałowi Nikodemowi Sulikowi. Pobyt w Sarnach zakończyliśmy uroczystym obiadem. W uroczystościach udział wzięli , ze strony polskiej komendanci Oddziałów SG -gen. SG Jarosław Frączyk, płk SG Jacek Gartman z podległymi im funkcjonariuszami. Przedstawiciele Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, prokuratorzy, oficerowie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z ppłkiem Zbigniewem Golanem na czele. Ze naszej strony razem uczestniczyło ponad 70 osób, wszystkich uczestników około 300. Następnie przemieściliśmy się do Janowej Doliny k/Kostopola gdzie pod wymownym i okazałym pomnikiem oddaliśmy cześć pamięci około 600 polskim ofiarom pomordowanym przez UPA w czasie realizacji zbrodni wołyńskiej w kwietniu 1943r. Pod pomnikiem złożyliśmy wieńce i zapalili znicze. Odmówiliśmy modlitwę za zmarłych. Pobyt zakończyliśmy zwiedzeniem wyrobisk po wydobywanym tu bazalcie. Do Polski powróciliśmy w godzinach nocnych z pełnią przeżytych wrażeń.