czwartek, 26 styczeń 2017 11:45

Bibliografia

Relacje – Wspomnienia:
 - Wywiad z p. mjr. Tadeuszem Perszem;
 - Życiorys p. kpt. Mariana Janickiego;
Opracowania:
- J. Tomaszewski: Ojczyzna nie tylko Polaków, Wwa 1985 r., Struktura narodowości ludności Polski w 1931r. (szacunek) – tabela;
-  E. Prus: ,, Herosi spod znaku tryzuba”, Warszawa 1985 r,;
- W. Dębski: ,, W kręgu kościoła kisielińskiego”- Lublin 1994 r.;
- W. Dębski: ,, Antylitopys UPA”-Lublin 1995 r.;
- N. Davies: „Boże Igrzysko- Historia Polski” Kraków 1992 r.;
- W. Roszkowski: „Najnowsza historia Polski 1914-1945” Warszawa 2003 r.;
- J. Dębski, L.Popek: ,, Okrutna przestroga”- Lublin 1997r.;
- Cz. Madajczyk: Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce- Wwa 1970 r.;
- Polska-Ukraina: Trudne pytania, tom III Wwa 1998 r.
Prasa
- Polityka nr. 28- lipiec 2003 r.;
- Wykład p. Ewy Siemaszko pt. ,,Czego brakuje w podręcznikach historii o Wołyniu” – seminarium naukowe z dnia 4 czerwca 2003r.