Nowe twarze naszego Środowiska

Upływ czasu jest nieubłagany, nie możemy go zatrzymać. Weterani walk o wolną i niezawisłą Rzeczypospolitą odchodzą na wieczną wartę, jest ich coraz mniej. Musimy się z tym pogodzić. Nie mniej jednak ważnym jest to, że są kontynuatorzy ich niezapomnianego dzieła. To ich potomkowie, lub młodzi ludzie, którzy wynieśli patriotyzm z domu rodzinnego. A może wpojono im to w szkole.

W trakcie comiesięcznego zebrania członków Środowiska w dniu 05.12.2019r prezes Zarządu wręczył legitymacje członkowskie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pięciu osobom, są to ;

  • Franciszek Żebrowski,
  • Stanisław Łukaszewski,
  • Anna Daniel,
  • Sylwia Bałut,
  • Roman Tomasz Lubaś.

 

Jan Markowski - prezes