Obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

W dniu 11.11.2019 r. w Chełmie odbyły się uroczyste obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. W obchodach tak ważnego w Polsce święta, licznie uczestniczyli przedstawiciele Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, w tym członkowie zarządu i poczet sztandarowy. Uroczystości, które uświetnił swoim przybyciem wicepremier Jacek SASIN, rozpoczęły się o godz. 9.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice Narodzenia NMP w Chełmie. Po mszy, o godz. 10.30 główne uroczystości rocznicowe odbyły się na Placu dr E. Łuczkowskiego. W tym miejscu Delegacja Chełmskiego Środowiska w składzie prezes Jan Markowski, Eugienia Gieruń, członek Komisji Rewizyjnej oraz wieloletnia członkini Środowiska Józefa Łukaszewska złożyła wieniec pod Pomnikiem Niepodległości. Obchody zakończyła część artystyczna, przebiegająca w podniosłej i patriotycznej oprawie.
Mariusz Knap - wiceprezes