Rekonesans po cmentarzach Wołynia

Rekonesans po cmentarzach Wołynia.

W czasie ostatniej kwerendy w zachowanych dokumentach parafialnych dotyczących polskich cmentarzy parafialnych w Rymaczach i Lubomlu doktor Leon Popek z IPN w Lublinie ustalił dodatkowe fakty związane z wojennymi pochówkami w tym rejonie Wołynia. W związku z tymi informacjami w dniu 6.12.2019r. wspólnie zorganizowaliśmy wyjazd rekonesansowy na te obiekty celem fizycznego potwierdzenia zawartych w dokumentach informacji, oraz wstępnego określenia możliwości upamiętniania ofiar, które zostały tam pogrzebane.

Jak wynika z zachowanych zapisów na cmentarzu parafialnym w Rymaczach oprócz zbiorowych pochówków żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, w zbiorowej mogile pochowano określone personalnie cywilne ofiary walk granicznych pomiędzy armią niemiecką i sowiecką z okresu końca czerwca 1941r., oraz 32 mieszkańców zamordowanych przez UPA w nieistniejącej dzisiaj wsi Jankowce. Jest jeszcze wiele innych niezidentyfikowanych ofiar ostatniej wojny światowej tam pochowanych. Złożone przez Polaków na tym terenie ofiary wymagają przez nas żyjących szacunku i upamiętnienia. Wstępnie określiliśmy gdzie na cmentarzu w Rymaczach powinien stanąć pomnik dotyczący ich pamięci. Należy podkreślić, że nasze Środowisko sprawuje opiekę nad cmentarzem parafialnym w Rymaczach- nie tylko nad częścią wojskową.

Podobna sytuacja ma miejsce na cmentarzu parafialnym w Lubomlu, gdzie również byliśmy. Jednak tam cmentarz ma trochę inny charakter, co nie oznacza że mamy się nim nie zajmować. Wizytacje zakończyliśmy na cmentarzu w Ostrówkach.

W peregrynacji wzięło udział 22 osoby z udziałem dra Leona Popka i kapelania, ks. ppłka Wiesława Kondraciuka.

Jan Markowski