Letnie prace na cmentarzach wojennych na Wołyniu

Tegoroczne bardzo gorące lato na początku spowodowało gwałtowny przyrost masy zielonej, również na ziemiach o słabej bonitacji gleby. Następnie w wyniku suszy nastąpiło wysychanie roślinności. Tak też odbyło się na cmentarzach wojennych 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej na Wołyniu. Wykorzystując sprzyjające warunki pogodowe w dniu 27.07.2019r. kilkunasto osobowa grupa członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji dokonała usunięcia pokrycia roślinnego na cmentarzu w Rymaczach. Pozostałe po koszeniu części zielone zostały opryskane środkiem roślino bójczym. Teren naszych prac to grubo ponad hektarowy obszar obydwu cmentarzy. Zostały również odnowione ławki na wojskowej części cmentarza. Pracowaliśmy w bardzo trudnych warunkach pogodowych (ponad 35 stopniowy skwar!). Niewątpliwie należą się podziękowania i głęboki szacunek dla wysiłku uczestników przeprowadzonych prac.

Jan Markowski - prezes