Nasza obecność w Ostrówkach na Wołyniu

W dniu 31.08.2019r na cmentarzu katolickim Ostrówki na Wołyniu odbyły się rocznicowe uroczystości patriotyczno- religijne poświęcone pamięci około tysiąca ofiar ludobójstwa /genocidu/ popełnionego przez UPA w końcu sierpnia 1943r. na Polakach zamieszkałych w miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W uroczystościach zorganizowanych przez dra Leona Popka wzięła udział 30 osobowa grupa uczestników reprezentująca nasze Środowisko. Żałobna msza celebrowana przez ordynariusza diecezji łuckiej księdza biskupa Witalisa Skomarowskiego i towarzyszących mu siedmiu duchownych katolickich zgromadziła kilkaset byłych mieszkańców Wołynia i ich potomków, oraz przedstawicieli miejscowych władz Ukrainy. Po mszy i okolicznościowych wystąpieniach pod pomnikiem poświęconym ofiarom zbrodni złożyliśmy wieńce. Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu Ostrówki udaliśmy się na znajdujący się w pobliżu cmentarz wojenny 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Rymaczach, gdzie zapaliliśmy znicze zebrane w trakcie ceremonii pogrzebowej por. Józefa Łukaszewskiego ps. „Czajka”.

Jan Markowski - prezes