O nich nie możemy zapomnieć...

W dniu 13.07.2019r. zgodnie z nakreślonym planem 55 osobowa grupa członków i sympatyków naszego Środowiska odbyła podróż patriotyczno-religijną do miejscowości Kazimirka /dziś Kuzmiwka/ na Wołyniu. Wzięliśmy udział w uroczystościach religijnych związanych z pamięcią o hekatombie, która dotknęła Polaków w latach 1943-1944r. na Wołyniu. Z rąk UPA i tzw. „czerni” zostało w bestialski sposób unicestwionych około 60 tysięcy Bogu ducha winnych Polaków. Uroczystość ku ich pamięci została zorganizowana przez łacińskiego biskupa łuckiego Witalija Skomarowskiego. Był to jeden z wielu naszych wyjazdów związanych z pamięcią o rodakach na kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Należy podkreślić, że większość uczestników peregrynacji ma wołyńskie korzenie. Po zakończeniu uroczystości i spożyciu obiadu zwiedziliśmy obiekty fortyfikacyjne związane z historią Rejonu Umocnionego „Sarny” nad rzeką Słucz.