73 rocznica wymordowania przez UPA mieszkańców wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu

PAMIĘTAMY…

W dniu 28 sierpnia 2016r czterdziestopięcio osobowa grupa członków i sympatyków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK pod przewodnictwem p. Reginy Awtoniuk uczestniczyła w uroczystościach religijnych z okazji 73 rocznicy wymordowania przez UPA mieszkańców wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. Tego dnia zginęło 628 rdzennych mieszkańców tych miejscowości – mężczyzn, kobiet i dzieci. Uroczystości odbyły się na odrestaurowanym cmentarzu w Ostrówkach. Brali w niej udział miejscowi Ukraińcy, ze strony polskiej uczestniczyło około 300 osób. Po tym grupa złożyła wieniec i zapaliła znicze na cmentarzu wojennym Dywizji w Rymaczach.
Od 25 lat organizatorem uroczystości o charakterze ekumenicznym jest nasz przyjaciel doktor Leon Popek – prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej. Należy przypomnieć , że pierwsze ekshumacje ofiar i uroczysty pochowek odbył się w 1992r-czynnie uczestniczył w nich nasz obecny prezes Jan Markowski.
Ekshumacje w następnych latach pozwoliły na godny pochowek ofiar zbrodni na poświęconej ziemi. Zarówno cmentarz w Ostrówkach jak i w Rymaczach są miejscami religijnych pielgrzymek byłych mieszkańców Wołynia i ich potomków.
Pamiętamy, a te uroczystości niech będą przestrogą na przyszłość. Aby takie czasy nigdy się nie powtórzyły. Budujmy dobrosąsiedzkie stosunki na prawdzie i wzajemnym zrozumieniu.

Regina Awtoniuk