Sarny - obchody 77 rocznicy sowieckiej agresji na Polskę

W dniu 18.09.2016r grupa funkcjonariuszy Nadbużańskiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, oraz przedstawiciele Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK uczestniczyli w podniosłych uroczystościach związanych z uczczeniem ofiar sowieckiej agresji na Polskę. Uroczystości odbyły się w po garnizonowym kościele pułku KOP „Sarny” w Sarnach na Wołyniu. Uroczystą mszę ekumeniczną celebrował miejscowy proboszcz, ksiądz Władysław Łukasiewicz. W uroczystościach udział wzięły miejscowe władze administracyjne i przedstawiciele polonii. Służby mundurowe Ukrainy reprezentował gen. Walery Kurnikow. Uczestnicy złożyli wieńce pod umieszczoną w kościele pamiątkową tablicą poświęconą poległym i pomordowanym bohaterom września 1939r. Ze strony Polskiej w uroczystościach wzięło udział 40 osób.

Jan Markowski