Podróż patriotyczno - religijna sympatyków oraz członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK

W dn. 20.10.2018r. członkowie i sympatycy Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK uczestniczyli w podróży patriotyczno-religijnej na Ukrainę. Odwiedziliśmy cmentarz w Rymaczach, na którym znajdują się kwatery poległych w kwietniu 1944r. żołnierzy dywizji. Wyjazd odbył się w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych i miał na celu uczczenie pamięci poległych żołnierzy oraz spoczywających na cmentarzu ówczesnych mieszkańców okolicznych miejscowości. Kilka dni przed oficjalnymi uroczystościami kilkunastoosobowa grupa członków środowiska przeprowadziła prace porządkowe kwater poległych i cmentarza. Przeprowadzono renowację płyty przy pomniku, wykoszono trawę i zarośla oraz sprzątnięto cmentarz. Uroczystości w dniu 20.10.2018r. rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej przez kapelana naszego środowiska ks. ppłk. SG Wiesława Kondraciuka oraz księży z Polski i Ukrainy(w tym wikariusza generalnego diecezji łuckiej ks.kan.Jana Burasa). Środki zebrane na tacę w trakcie mszy zostaną przeznaczone na utrzymanie cmentarza w Rymaczach. We mszy świętej uczestniczyli również członkowie środowisk kresowych-mieszkańcy pogranicza, wyjazdowi których patronowała i w nim uczestniczyła por. AK Seweryna Sawoszczuk. W trakcie uroczystości po mszy świętej złożono wieńce i zapalono znicze przy pomniku i na kwaterach żołnierskich oraz istniejących grobach na cmentarzu. Istotnym elementem uroczystości była wspólna deklaracja kierownictwa naszego środowiska oraz środowisk kresowych o podjęciu rzeczywistej współpracyi koordynacji planowanych przedsięwzięć zmierzających ku celowi nadrzędnemu-kultywowaniu i utrwalaniu pamięci o Kresach i ich często tragicznej historii.

Józef Ostapkowicz- członek zarządu środowiska