Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Chełmskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

W dniu 06.09.2018 roku w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Chełmskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. W pierwszej części tzw. sprawozdawczej, ustępujący prezes złożył sprawozdanie z działalności statutowo-organizacyjnej za minioną kadencję 2015-2018. Komisja Rewizyjna natomiast podsumowała całokształt pracy, w tym gospodarkę finansową koła oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie całemu Zarządowi absolutorium, które jednomyślnie zostało przyjęte przez Walne Zebranie. W drugiej części tzw. wyborczej, Zebranie dokonało wyboru nowych władz koła na kadencję 2018 – 2021, tj. Prezesa i Członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną. Nowym prezesem wybrany został ponownie Jan Markowski, który w krótkich słowach podziękował za wybór, a następnie przedstawił ogólne założenia i kierunki działalności w nadchodzącej kadencji. Miłym akcentem obrad było wyróżnienie „Medalem Pamiątkowym za zasługi dla ŚZŻAK” wieloletniego i zasłużonego członka naszego środowiska ks. ppłk. Wiesława Kondraciuka oraz wręczenie legitymacji nowym członkom.
Mariusz Knap – wiceprezes