75 rocznica ludobójstwa na Wołyniu

W symbolicznym dla Polaków miejscu - Kisielinie na Wołyniu w dniu 7.07.2018r odbyły się uroczystości związane z obchodami 75 rocznicy ludobójstwa dokonanego przez UPA na ludności polskiej w 1943r. Organizatorem uroczystości był metropolita łaciński w Łucku ks. biskup Witalij Skomarowski. Podstawowym celem uroczystości było pojednanie obydwu narodów. Podniosłą mszę współ celebrowało trzech biskupów katolickich w asyście wielu duchownych w tym prawosławnych na czele z władyką diecezji włodzimiersko-wołyńskiej. Należy podkreślić, że miejscowy pop, po odprawieniu mszy w miejscowej cerkwi na uroczystość przyprowadził uczestniczących w niej swoich wiernych. Wspólnie modlono się za ofiary wołyńskiej rzezi.
W uroczystościach brali udział przedstawiciele wielu środowisk. Chełmskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK reprezentowane było przez grupę uczestników liczącą 44osoby. W tym symbolicznym miejscu czcząc ofiary zbrodni złożyliśmy wieniec, zapaliliśmy znicze. Po uroczystości odwiedziliśmy miejscowy cmentarz katolicki. W zadumie wróciliśmy do Polski.

Jan Markowski - prezes