XXXIX Zjazd Delegatów Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

W dniu 10.07.2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie odbył się XXXIX Zjazd Delegatów Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Chełmskie Środowisko reprezentowali: Prezes Jan Markowski, delegat z urzędu oraz troje pozostałych delegatów, Józefa Łukaszewska, Mariusz Knap i Mariusz Pochylczuk, jako uprawnieni do wyboru władz Okręgu. Ponadto w Zjeździe wzięli udział także inni przedstawiciele naszego środowiska – bez prawa wybierania – w składzie której znajdował się kombatant por. Eugeniusz Mariański ps. „Kula”, żołnierz AK, uczestnik bitwy „o tory” pod Jagodzinem na Ukrainie. Prezes Jan Markowski złożył obszerne sprawozdanie z działalności Chełmskiego Koła za mijającą kadencję 2015 – 2018, co spotkało się z przychylnym przyjęciem i  poparciem naszej pracy przez przedstawiciela Zarządu Głównego ŚZŻAK Pana Macieja Jarosińskiego, który to – spośród ośmiu kół podległych Zarządowi Okręgu Wołyńskiego – wyróżnił Chełmskie Środowisko na 1-szym miejscu za bardzo duże zaangażowanie w działalności, naoczne jej efekty a tym samym za działalność zgodną ze Statutem ŚZŻAK. Miłym akcentem Zjazdu było także wyróżnienie wieloletniej i wielce zasłużonej członkini naszego koła Pani Józefy Łukaszewskiej poprzez udekorowanie jej „ Krzyżem Obrońców Wołynia 1939 – 1944”.
Mariusz Knap - wiceprezes