Wiosenne porządkowanie cmentarzy wojennych 27 Wołyńskiej Dywizji AK na Wołyniu

W dniach 13 i 22 maja 2017r grupa członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i młodych funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Chełma w trakcie pobytu na Ukrainie wykonała rutynowe prace porządkowe na cmentarzach wojennych 27 Wołyńskiej Dywizji w Bielinie i Rymaczach leżących na Wołyniu. Na płytach cmentarzy została wykoszona i usunięta trawa, oczyszczono elementy betonowe z pozostałości po zimie. Na części parafialnej cmentarza w Rymaczach dokonano zniszczenia niepotrzebnej pokrywy roślinnej. W zaplanowanych pracach brało udział 40 osób.

Jan Markowski-prezes