Tajkury - zapomniana polska nekropolia

O żyjącej i działającej społeczności polskiej na kresach wschodnich Rzeczypospolitej w zasadzie, na dzień dzisiejszy świadczą ruiny kościołów, zamków i zdegradowane katolickie nekropolie. Takim zapomnianym miejscem są położone kilkanaście kilometrów od Równego Tajkury. Dzięki przychylności miejscowych władz samorządowych i zaangażowaniu ks. dziekana Władysława Czajki z Równego w dniu 10.06.2017r. grupa członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK i młodych funkcjonariuszy Placówki SG z Kryłowa wykonała część prac związanych z oczyszczeniem terenu zabytkowego cmentarza z porastających go drzew i krzaków. Jak ustaliliśmy z  ks. Czajką, nie było to jednostkowe przedsięwzięcie. Funkcjonariusze tej Placówki zobowiązali się wziąć to historyczne miejsce związane z polską kulturą pod stałą opiekę. Zaplanowane zostały dalsze prace porządkowe. Inicjatywa warta naśladowania.

Jan Markowski - prezes