76. rocznica bitwy pod Wytycznem

W dniu 29 września br., w Wytycznie przy Kopcu Chwały odbyły się uroczyste obchody 76. rocznicy bitwy pod Wytycznem. W dniu 1 października 1939 r., Zgrupowanie Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzone przez generała Wilhelma Orlik-Rückemanna, podczas przekraczenia szosy Włodawa-Lublin w miejscowości Wytyczno stoczyło bitwę z sowieckimi oddziałami pancernymi Armii Czerwonej nacierającymi od strony Włodawy. Po całodziennych walkach wobec przewagi wroga dowódca grupy KOP rozkazał odwrót i rozwiązał grupę. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów wschodnich. Gości biorących udział w uroczystości przywitał gen. bryg. SG Wojciech Skowronek – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. W obchodach wzięli udział m.in. dr hab. Andrzej Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Krzysztof Grabczuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych województwa lubelskiego, służb granicznych Ukrainy i Białorusi a także kombatanci i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Uroczystość była również licznie reprezentowana przez przedstawicieli Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej z pocztem sztandarowym włącznie oraz władze ŚZŻAK w osobie Prezes Zarządu Okręgu Wołyńskiego Pani mgr inż. Anny Lewak. Rocznicowe obchody były także okazją do wręczenia odznaczeń za zasługi w dziedzinie upowszechniania wiedzy historycznej oraz za opiekę nad miejscami pamięci na Wołyniu i żołnierzami Dywizji. Medale „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” wręczał Andrzej Kunert, natomiast „Krzyże Obrońców Wołynia 1939-1944”, Medale „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” oraz Odznaki „Akcja Burza” wręczała Anna Lewak w asyście Wiceprezes Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej Pani Reginy Awtoniuk.
Mariusz Knap