69 rocznica utworzenia 27 Wołyńskiej Dywizji AK - 15 styczeń 2013r.

Członkowie Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej uczcili 69 rocznicę utworzenia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. W obchodach rocznicowych uczestniczyli także funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, którego patronem jest 27 WDP AK. Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. Św. Kazimierza. Stamtąd uroczystości przeniosły się do Komendy NOSG, gdzie odbyło się wręczenie odznaczeń honorowych. Odznaczenia wręczyli prezes Chełmskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji AK Jan Markowsk oraz z-ca Komendanta NOSG płk SG Jacek Gartman. Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej odznaczony został ppłk rez. SG Ryszard Suduł. Natomiast za wieloletnią współpracę z chełmskim środowiskiem 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej zostali odznaczeni: mjr SG Mariusz Knap, kpt. SG Zbigniew Nowosad, st. sierż sztab. SG Łukasz Patra, sierż sztab. SG Marcin Świtaj oraz panowie Wacław Gąsiorowski i Stanisław Bujalski. Na zakończenie uroczystości został przedstawiony wykład na temat "27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK - powstanie, cele i zadania, dowódcy", który wygłosił dr Leon Popek - Dyrektor Pionu Edykacji Historycznej IPN.