Zasmyki

W dniu 25 września 2021 r. grupa członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK wzięła udział w wyjeździe patriotyczno-religijnym po Ukrainie. Celem wyjazdu było oddanie czci pomordowanym żołnierzom 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, pochowanym na cmentarzu wojennym w Zasmykach. Uczestnicy porządkowali groby swoich bliskich, poległych na Ukrainie. Odmówiono wspólną modlitwę, złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach żołnierzy zamordowanych przez Armię Czerwoną, którzy w latach 1943–1944 oddali życie w obronie polskiego narodu. W dalszej części podróży obejrzano ruiny polskiej szkoły w Zasmykach. Prezes zarządu podziękował uczestnikom za udział w wyjeździe. Dziękujemy Komendantowi PSG w Hrubieszowie oraz funkcjonariuszom SG w Zosinie.