Podróż patriotyczno – historyczna szlakiem walk 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej toczonych w 1944 r na Lubelszczyźnie.

W dniu 12 września 2020r, zgodnie z wcześniej przyjętym programem, grupa członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej odbyła jednodniową podróż patriotyczno – historyczną szlakiem zwycięskich walk Dywizji z hitlerowskim najeźdźcą w ramach akcji pod krypt. „Burza” na Lubelszczyźnie. Na trasie odwiedziliśmy Sosnowicę, Uścimów, Ostrów Lubelski, Kozłówkę, Skrobów, Lubartów, Kock i inne miejsca. Wymienione miasta i miejscowości zostały wyzwolone przez żołnierzy - wołyniaków w miesiącu lipcu 1944r. Z historią walk i wymienionych miejsc, uczestników podróży zapoznał prezes Jan Markowski.

Należy podkreślić to, że podróż została dofinansowana przez Prezydenta Miasta Chełm. Za to serdecznie dziękujemy.

Jan Markowski