Pamięć o żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza.

Pamięć o żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza.

W dniu 22 września 2019r. w Sarnach na Wołyniu odbyły się uroczystości o charakterze patriotyczno - religijnym poświęcone pamięci ofiar sowieckiej agresji na Polskę, w tym o pamięci o przelanej krwi przez żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w obronie II Rzeczypospolitej. W uroczystościach uczestniczyła grupa członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, funkcjonariusze Nadbużańskiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Organizatorem uroczystości były miejskie władze samorządowe i proboszcz parafii rzymsko-katolickiej. W modlitwie uczestniczyli również duchowni miejscowego kościoła prawosławnego. Ceremonia odbyła się w po garnizonowym kościele pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny”. Patronat nad uroczystościami objął Komendant Główny Straży Granicznej RP. Służby mundurowe Ukrainy reprezentował miejscowy dowódca garnizonu i jego podwładni. Delegacje poszczególnych środowisk złożyły wieńce pod pamiątkową tablicą poświęconą poległym i pomordowanym bohaterom Korpusu Ochrony Pogranicza. Tablicę ufundowało nasze Środowisko. Zapaliliśmy znicze pod tablicą poświęconej pamięci gen. Nikodema Sulika. Tablica jest umieszczona na frontonie biura przepustek byłych koszar pułku KOP „Sarny”.

Jan Markowski-prezes