Uroczyste obchody 72 rocznicy bitwy pod Wytycznem

W sobotę, 1 października 2011 r., w Wytycznie przy Kopcu Chwały odbyły się uroczyste obchody 72 rocznicy bitwy pod Wytycznem. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się wyjątkowo w Zbereżu, gdzie nastąpiło nadanie Placówce SG w Zbereżu imienia generała Wilhelma Orlik-Rückemanna. W uroczystym odsłonięciu tablicy, upamiętniającej to wydarzenie uczestniczyli, wnuk generała oraz jego syn. Następnie uroczystości przeniosły się do Wytyczna i tam Mszą Świętą na Kopcu Chwały, kontynuowano dalszą ich część. Na miejscu po odegraniu Hymnu Państwowego zebranych gości przywitali gen.bryg. SG Leszek Elas - Komendant Główny Straży Granicznej oraz gen.bryg. SG Jarosław Frączyk - Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Po odczytaniu Apelu Poległych, złożono wieńce na grobach poległych żołnierzy.