Wiosenne sprzątanie cmentarzy wojennych 27 Wołyńskiej Dywizji AK na Wołyniu.

W dniu 25 maja 2019r grupa członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, w młodych funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w trakcie wizyty na Wołyniu wykonała rutynowe prace porządkowe na cmentarzu wojennym 27 Wołyńskiej Dywizji Rymaczach leżącym na Wołyniu. Na płycie cmentarza została wykoszona i usunięta trawa, oczyszczono elementy betonowe z nalotu z okresu zimy. Oczyszczono z krzaków część frontową cmentarza celem poprawienia wizualizacji. Na części parafialnej tego cmentarza został wykonany oprysk celem usunięcia wybujałych w ty roku chwastów i odrastających krzaków, jest to obszar o powierzchni około jednego hektara. Po wykonaniu prac porządkowych odwiedziliśmy naszego przyjaciela księdza Jana Burasa w Zamłyniu. W zaplanowanym przedsięwzięciu brało udział 19 członków naszego Środowiska. Jest to jeden z naszych zaplanowanych w tym roku wyjazdów na Wołyń. O wielu planowanych przedsięwzięciach patriotycznych i innych będą decydować warunki ekonomiczne, a nie jesteśmy najbogatszą grupą naszego społeczeństwa. Ale jestem optymistą.

Jan Markowski-prezes