Podróż patriotyczno - religijna do Rymacz i Zasmyk na Wołyniu w dniu 27.04.2019r.

W związku z 75 rocznicą bitwy pod Jagodzinem, w dniu 27 kwietnia 2019 r. członkowie Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK i niezrzeszeni jego sympatycy, gromadnie uczestniczyli w objazdowej podróży patriotyczno-religijnej po Ukrainie. Celem głównym było oddanie czci poległym, zaginionym i pomordowanym żołnierzom 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w czasie II wojny światowej na Kresach Wschodnich RP. Cykl podróży o godz. 11.00 czasu warszawskiego zapoczątkowała msza święta polowa na cmentarzu wojennym w Zasmykach, koncelebrowana przez ks. kan. Antoniego Świerkowskiego – byłego proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku, z której to zebrane środki na tacę zostaną przeznaczone na prace remontowe cmentarza w Rymaczach. Podczas mszy Prezes Środowiska Jan Markowski przypomniał historię wydarzeń związanych z tym miejscem oraz wręczył dyplomy „Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2-wóm zasłużonym funkcjonariuszom z placówek Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Ostatnim akcentem było złożenie wieńców, zapalenie zniczy oraz zrobienie pamiątkowej, wspólnej fotografii. Podczas pobytu w Zasmykach ciekawym i miłym wydarzeniem było obejrzenie pozostałości szkoły, do której uczęszczał do momentu wybuchu II WŚ nasz kombatant Eugeniusz Mariański ps. Kula, rocznik 1925, dzieląc się z nami wspomnieniami z tamtego okresu. W dalszej części podróży jej uczestnicy przybyli na stary cmentarz miejski w centrum Kowla, gdzie pomodlono się i oddano cześć zmarłym Polakom – legionistom, żołnierzom brygad Józefa Piłsudskiego, czy Józefa Hallera wchodzących w skład armii austrowęgierskiej poległych na ziemi wołyńskiej w czasie I wojny światowej. Ostatnim etapem podróży była modlitwa poświęcona pamięci bohaterskich żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK spoczywających na cmentarzu wojennym w Rymaczach, gdzie również złożono wiązanki kwiatów i tradycyjnie zapalono znicze. Reasumując, należy zauważyć, iż ostatnim okresie czasu większość uczestników podróży patriotyczno-religijnych na Kresy Wschodnie stanowią ludzie młodzi, którzy czują potrzebę takich przeżyć i w sposób czynny chcą kultywować pamięć o dokonaniach wojennych naszych przodków.
Łącznie w wyjeździe udział wzięło 53 osoby.

Mariusz Knap - wiceprezes