Obchody 75 rocznicy powstania 27 Wołyńskiej DP AK na Chełmszczyźnie

W dniu 25.01.2019r. Komenda Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i Chełmskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Chełmie zorganizowały uroczystości związane z obchodami dnia patrona jednostki, a zarazem upamiętnienia 75 rocznicy powstania Dywizji. Faktem historycznym jest, że dniu 28 stycznia 1944r w miejscowości Suszybaba na Wołyniu komendant Okręgu Wołyńskiego Armii Krajowej płk Kazimierz Babiński ps. „Luboń” wydał rozkaz organizacyjny o utworzeniu 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Wydanie tego rozkazu było usankcjonowaniem wcześniejszych wydarzeń związanych z rozpoczęciem walk z okupantem hitlerowskim w dniu 15.01.1944r. w ramach ogłoszonej akcji kryptonim „Burza”. Wołyńska Armia Krajowa jako pierwsza w sposób planowy i zorganizowany rozpoczęła powstanie zbrojne na kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Tradycyjnie, jak co roku obchody miały podniosły i patriotyczny charakter. Rozpoczęła je msza święta celebrowana przez kapelana Oddziału i naszego Środowiska ks. ppłka Wiesława Kondraciuka i towarzyszących mu duchownych. Po mszy delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem chwały Dywizji i 7 Pułku PP Leg. AK w parku miejskim w Chełmie. Część oficjalna uroczystości odbyła się pod chmurką na placu Nadbużańskiego Oddziału SG. Wyróżniający się funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie i odznaczenia państwowe. Osoby zasłużone w dziedzinie utrwalania pamięci i tradycji walk o niepodległość zostały wyróżnione odznaczeniami i dyplomami akowskimi, wręczył je prezes Chełmskiego Środowiska Jan Markowski.
W dniu 22.02.2019r. z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Świerż i Ziemi Świerżowskiej i naszych członków został zorganizowany piknik poświęcony pamięci patrona miejscowej szkoły ppłka Jana Szatowskiego ps. „Kowal”. Jan Szatowski-Szatyński to jeden z bohaterskich dowódców, który uratował 27 WDP AK od zniszczenia przez Niemców w trakcie okrążenia w lasach mosurskich w kwietniu 1944r i nie tylko. Piknik został zorganizowany na świeżym powietrzu przy potężnym ognisku na terenie zespołu parkowo-pałacowego nad rzeką Bug w Świerżach. Miejscowi harcerze i dzieci przygotowali program patriotyczny związany z patronem i jego działalnością. Prelekcję na temat ludobójstwa na Wołyniu oraz aktualnych prac ekshumacyjnych wygłosił dr Leon Popek z IPN Lublin. O dokonaniach bojowych 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i jej historii mówił prezes Jan Markowski. Wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Atrakcją wydarzenia była kiełbasa prosto z ogniska i gorący bigos.
Kilka godzin wcześniej przedstawiciele Środowiska uczestniczyli w spotkaniu z kierownictwem Placówki Straży Granicznej w Dorohusku, w trakcie którego komendant ppłk Robert Brychlik został udekorowany medalem „Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Z przyczyn obiektywnych nie uczestniczył on w uroczystościach rocznicowych w dniu 25.01.2019r w Chełmie.

Jan Markowski-prezes