Upamiętnienie 74 rocznicy powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

Tradycyjnie jak co roku, w dniu 17 stycznia 2018r. Chełmskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej wraz z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej uczciło 74 rocznicę powstania 27 WDP AK. W kościele garnizonowym przy ulicy Koszarowej w Chełmie została odprawiona uroczysta msza, którą celebrowali: ksiądz kanclerz Kurii Wołyńskiej prałat Jan Buras, ks. prałat ppłk Witold Mach, nasz kapelan ks. Mirosław Kurjaniuk i ks. ppłk Wiesław Kondraciuk. Po mszy zostały złożone wieńce pod pomnikiem chwały Dywizji i 7 p.p.leg. AK w parku miejskim w Chełmie. Zasadnicza uroczystość odbyła się w murach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej noszącego imię 27 WDP AK. W swoim wystąpieniu prezes Środowiska przedstawił nasze dotychczasowe osiągnięcia, oraz wytyczył główne kierunki działań na przyszłość. Następnie prezes i wiceprezes Zarządu wraz z komendantem Oddziału kilkudziesięcioma akowskimi odznaczeniami i wyróżnieniami udekorowali członków Środowiska i wielu funkcjonariuszy SG. Uroczystość odbyła się w podniosłej atmosferze, na zakończenie soliści w mundurach Straży Granicznej odśpiewali kilka patriotycznych pieśni.

PEŁNY TEKST PRZEMÓWIENIA

Jan Markowski - prezes