Pod nowym sztandarem

Budujemy przyszłość pamiętając o przyszłości,

kto nie zna przeszłości, ten nie ma przyszłości.

W dniu 18.05.20lir o godz. lOoo odbyły się w Chełmie obchody 20 rocznicy utworzenia Straży Granicznej RP. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele garnizonowym, celebrowaną przez wielu duchownych, następnie zasadnicze uroczystości odbyły się na placu Łuczkowskiego . W ramach obowiązującego ceremoniału Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK został wręczony zgodny z obowiązującymi przepisami nowy sztandar. W imieniu komitetu fundacyjnego sztandar przekazał w ręce reprezentującego Ministra Spraw Wewnętrznych gen. bryg. Leszka Elasa prezes Jan Markowski. Następnie gen. Elas wręczył sztandar komendantowi Oddziału gen. Jarosławowi Frączykowi. Po tej ceremonii uhonorowano funkcjonariuszy SG i weteranów awansami w stopniu i odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Należy podkreślić, że na nasz wniosek medalem „Pro Memoria” dwa dni wcześniej został odznaczony gen. Leszek Elas- Komendant Główny Straży Granicznej. Natomiast w dniu uroczystości odznaczono medalem „Pro Memoria” sztandar Nadbużańskiego Oddziału, oraz zastępcę komendanta Oddziału płka Jacka Gartmana. Z grona weteranów tym medalem zostali przez dyrektora departamentu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jacka Dziubę odznaczeni ppor. Sabina Kupracz i ppor. Eugeniusz Mariański. Oficjalne uroczystości zakończono pokazem musztry paradnej wykonanej przez orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej i wspólną grochówką. W czasie uroczystego rautu prezes Zarządu Okręgu Wołyńskiego Armii Krajowej mgr Tadeusz Wolak wyróżnił honorową odznaką Dywizji gen. Jarosława Frączyka, płk Jacka Gartmana, płka Janusza Gąsiorowskiego i ppłka Ryszarda Suduła. Pamiątkowy medal Dywizji otrzymał gen. Leszek Elas.
Jan Markowski