Pamięć o bohaterach AK na Wołyniu to nasza powinność wobec przodków

Pamiętamy o tych którzy oddali młode życie w czasie walk na Wołyniu za to, żebyśmy dziś mogli żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Zgodnie z wcześniej nakreślonym planem, w dniu 22.04.2017r na cmentarzu wojennym 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Rymaczach na Wołyniu odbyły się uroczyste obchody 73 rocznicy bitwy żołnierzy tej jednostki z Niemcami pod Jagodzinem. W dniu 22.04.1944r w tej bitwie zginęło około 120 żołnierzy Dywizji. W uroczystościach uczestniczyli weterani walk o niepodległość, członkowie Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, przedstawiciele służb mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz innych grup społecznych. Razem 85 osób na dwóch środkach transportu. Na wstępie prezes Jan Markowski przedstawił rys historyczny wydarzeń związanych z naszą pielgrzymką . Po tym pod przewodnictwem ks. Jana Burasa z udziałem naszego kapelana ks. ppłka Mirosława Kurjaniuka i ks. Grzegorza z Dorohuska została odprawiona msza polowa w intencji pochowanym w tym poświęconym miejscu żołnierzy Dywizji . We mszy uczestniczył ks. grekokatolicki Roman Stawiński. Przedstawiciele środowisk zapalili znicze i złożyli wieńce na płycie cmentarza. I tu należy podkreślić że przed tą uroczystością, wysiłkiem naszego Środowiska ,w miejsce starego zniszczonego zębem czasu , został wykonany nowy ozdobny płotek na części wojskowej cmentarza. To widać na przedstawionych fotografiach. Nie zrealizowalibyśmy tego zamiaru bez znacznej, logistycznej pomocy ukraińskiego „Caritasu” kierowanego przez dyrektora ks. Jana Burasa. To przedsięwzięcie, na dzień dzisiejszy sfinansowaliśmy z naszego skromnego budżetu, czyli składek członkowskich i datków. Następnie w sposób zorganizowany przemieściliśmy się na drugi cmentarz wojenny Dywizji, zlokalizowany na terenie nie istniejącej już miejscowości Binduga. Została na nim odmówiona wspólna modlitwa w intencji pogrzebanych tam 33 żołnierzy tej Dywizji. Podkreślam, że uczestnicy peregrynacji, w tym grupa potomków mieszkańców tej miejscowości drogę z Wysocka na cmentarz w większości odbyli pieszo.
Nasz pobyt na Wołyniu został zakończony uroczystym obiadem w ośrodku „Caritasu” w Zamłyniu. Uczestnicy pielgrzymki byli gośćmi wikariusza generalnego Diecezji Łuckiej księdza Jana Burasa. Po spożyciu wielkanocnego jajka i obiadu udaliśmy się do kraju.
Jan Markowski-prezes