Uroczyste obchody 73 rocznicy powstania 27 WDP AK

W dniu 13.01.2017r w Chełmie, Chełmskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i Komenda Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK zorganizowały obchody 73 rocznicy powstania tej jednostki. W dniu 15 stycznia 1944r 27 Wołyńska Dywizja AK jako pierwsza w sposób planowy i zorganizowany rozpoczęła powstanie zbrojne na kresach wschodnich Rzeczypospolitej, była to akcja zbrojna pod kryptonimem „Burza”. Tradycyjnie, jak co roku uroczystości miały podniosły, patriotyczny charakter. Uczestniczyli w nich jeszcze żyjący weterani walk o niepodległość, zaproszeni goście, funkcjonariusze Straży Granicznej. Uroczystości rozpoczęła msza święta celebrowana w intencji żyjących, pomordowanych i zmarłych żołnierzy Dywizji, oraz za pomyślność funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Mszę celebrowali kapelani: ks. ppłk Witold Mach, ks. ppłk rez. Mirosław Kurjaniuk i ks. ppłk Wiesław Kondraciuk w kościele garnizonowym przy ulicy Koszarowej w Chełmie. Po mszy delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem chwały Dywizji w parku miejskim w Chełmie.
Tradycyjnie część oficjalna uroczystości odbyła się w murach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przy ulicy Trubakowskiej 2 w Chełmie . Po wystąpieniu prezesa Środowiska Jana Markowskiego osoby zasłużone w dziedzinie utrwalania pamięci i tradycji walk o niepodległość zostały udekorowane i wyróżnione odznaczeniami i dyplomami akowskimi. Dekoracji dokonała pani Anna Lewak- prezes zarządu Okręgu Wołyńskiego AK. Ogółem zostało wyróżnionych ponad 100 osób. W trakcie uroczystości 10 funkcjonariuszy Oddziału zostało awansowanych na stopnie młodszych chorążych, awanse wręczył zastępca komendanta Oddziału ppłk SG Tomasz Zybiński. Oficjalną uroczystość zakończyły okolicznościowe wystąpienia .
Uroczystości zostały zakończone spotkaniem opłatkowym w lokalu „Lotos” w Chełmie w którym uczestniczyło 120 osób.

Jan Markowski-prezes