Pamięć o bohaterach to nasz zbiorowy obowiązek - odbudowa grobowca por. Zbigniewa Adama Twardego ps. „Trzask”

Staraniem i wysiłkiem finansowym Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Chełmie w 2016r został od podstaw odbudowany grobowiec por. Zbigniewa Adama Twardego ps. „Trzask”. Grobowiec znajduje się na zabytkowej części cmentarza parafialnego przy ulicy Lwowskiej w Chełmie. Msza w intencji bohaterskiego oficera i poświęcenie miejsca jego wiecznego spoczynku odbyła się w dniu 11 października 2016r. W uroczystościach uczestniczyli kombatanci Dywizji, potomkowie weteranów, młodzież i dzieci szkół patronackich. Po celebrze zasłużeni dla Środowiska księża : ks. prałat Józef Piłat i ks. kan. Antoni Świerkowski zostali odznaczeni „Krzyżem Obrońców Wołynia 1939-1944”. Mszę celebrował nasz kapelan ks. ppłk Mirosław Kurjaniuk.
Porucznik Zbigniew Twardy ps. „Trzask „ to bohaterski dowódca III batalionu 50 pułku 27 Wołyńskiej Dywizji AK , cichociemny. Został ranny w walkach frontowych z Niemcami w lutym 1944r, w ramach realizacji akcji „Burza” na Wołyniu. Egzekucję przeżył dzięki ogarnięciu szpitala dywizyjnego przez Węgrów. Zmarł w wieku 23 lat w szpitalu jenieckim w Chełmie w wyniku gangreny. Jest to wzór oficera i patrioty, godny do naśladowania przez następne pokolenia.

Jan Markowski-prezes