Pobranie ognia niepodległości

W dniu 05.11.2016r na polach bitewnych Legionów Polskich pod Kostiuchnówką na Wołyniu odbyły się patriotyczno-religijne uroczystości pobrania ognia niepodległości . Symboliczny ogień sztafetą harcerską zostanie przeniesiony do Warszawy po to, aby w dniu 11 Listopada w Święto Niepodległości zapłonął na Placu Piłsudskiego. Główne uroczystości odbyły się nad legionowymi mogiłami w Polskim Lesie pod Kostiuchnówką , jednocześnie pobrano do urny ziemię z pobojowiska. Ponad sto lat temu w tym historycznym miejscu polscy legioniści przelewając krew za Niepodległą toczyły ciężkie frontowe boje z rosyjskim zaborcą. Uczestnikami uroczystości byli również przedstawiciele Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w osobach prezesa Jana Markowskiego, płka rezerwy Józefa Ostapkowicza, płka SG Sławomira Markowskiego i ppłka SG Andrzeja Bieleckiego. Ponadto w uroczystościach uczestniczyła ponad czterdziesto osobowa grupa funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Chełmie.

Jan Markowski