Uroczyste obchody 25 rocznicy powołania do życia Straży Granicznej

W dniu 18.05.2016r funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Chełmie uroczyście obchodzili 25 rocznicę powstania do życia tej nowoczesnej formacji granicznej. W uroczystościach również brała aktywny udział grupa członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej pod swoim sztandarem. Uroczystości miały charakter dwu etapowy. O godzinie 10.00 w Lubyczy Królewskiej miejscowej Placówce SG nadano imię bohaterskiego oficera kampanii wrześniowej, płka Stanisława Wojciecha Wójcika - dowódcy 1 Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza. Poświęcono pamiątkową tablicę, wmurowaną na tą okoliczność na frontonie budynku Placówki. Po okolicznościowych wystąpieniach wyróżniającym się funkcjonariuszom Placówki zostały wręczone awanse i medale. Odznaczenia akowskie otrzymały córki bohaterskiego dowódcy, oraz wyróżniający się w pracy patriotycznej funkcjonariusze tej jednostki organizacyjnej. Natomiast zasadnicze uroczystości odbyły się o godz. 13.00 w historycznym Zamościu. Rozpoczęły się uroczystą mszą patriotyczną odprawioną w katedrze zamojskiej. Następnie po przemieszczeniu się uczestników dalsza ich część, zgodnie z ceremoniałem Straży Granicznej pod przewodnictwem Komendanta Oddziału gen. bryg. Wojciech Skowronka odbyła się na Starym Rynku tego miasta. W uroczystościach uczestniczył Komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG Marek Łapiński. Odznaczenia akowskie otrzymali między innymi wojewoda lubelski, prezydent miasta Zamość, oraz wielu funkcjonariuszy i pracowników Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Uroczystości zostały zakończone pokazem musztry paradnej i sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Granicznej.
Odznaczenia akowskie w obydwu przypadkach wręczał prezes Jan Markowski i Regina Awtoniuk.

Opracował: Jan Markowski