Obchody 72 rocznicy powstania 27 WDP AK zorganizowane w Chełmie

W dniu 14.01.2016r w Chełmie, Chełmskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i Komenda Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK zorganizowały obchody rocznicowe powstania tego tak zasłużonego w walce o niepodległość Rzeczypospolitej, największego w Europie partyzanckiego związku taktycznego . Ze względów historycznych powstanie Dywizji było fenomenem. Tak też obchody rocznicowe również miały podniosły, patriotyczny charakter. Uczestniczyli w nich jeszcze żyjący weterani walk o niepodległość, zaproszeni goście, funkcjonariusze Straży Granicznej, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną za żyjących, pomordowanych i zmarłych żołnierzy Dywizji, oraz za pomyślność funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Mszę świętą celebrowali kapelani w osobach ppłków: Mirosława Kurjaniuka. Grzegorza Kamińskiego i Wiesława Kondraciuka. Miała miejsce w kościele garnizonowym przy ulicy Koszarowej w Chełmie. Po mszy delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem chwały Dywizji w parku miejskim w Chełmie. Tam również gościliśmy ekipę telewizyjną Panoramy Lubelskiej.
Część oficjalna uroczystości odbyła się w murach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przy ulicy Trubakowskiej w Chełmie. Rozpoczęła się wystąpieniem prezesa Środowiska Jana Markowskiego. Następnie osoby zasłużone dla Środowiska zostały udekorowane odznaczeniami i dyplomami akowskimi. Dekoracji dokonała pani Anna Lewak- prezes Zarządu Okręgu Wołyńskiego AK w asyście Jana Markowskiego i gen. bryg. Wojciecha Skowronka. Ogółem zostały wręczone 123 medale i odznaki akowskie , oraz 11 dyplomów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Oficjalną uroczystość zakończyły wystąpienia zaproszonych gości.
Finałem uroczystości było spotkanie opłatkowe w lokalu „Lotos” w Chełmie, w którym uczestniczyło 120 osób.

Jan Markowski